Klubi reeglid

1. Tundides osalemine toimub:

1.1. Pärast õppetundide eest tasumist ja lepingu sõlmimist.

1.2. Õpilasel/esindajal on õigus peatada Õppeleping kord aastas 30 päevaks.

1.3. Spordiklubi BARS administratsioon jätab endale õiguse määratud treenereid asendada ja teha muudatusi kehtivas ajakavas.

1.4. Spordiklubi BARS treeneril on õigus katkestada Õpilase tund ja mitte tagastada selle eest makstud tasu, kui õpilane rikub ohutusreegleid ja on lugupidamatu treeneri või basseinipersonali või basseinikülastajate suhtes.

1.5. Spordiklubi BARS ei vastuta järelevalveta jäetud asjade eest.

1.6. Riigipühadel tunde ei toimu.

1.7. Kui Õpilane ei saa osaleda kahel tasuta proovitunnil, tuleb kolmanda proovitunni eest tasuda 9€. Summa ei kuulu tagastamisele.

2. Läbipääs basseini:

2.1. See toimub rangelt ajakava järgi Spordiklubi BARS külastusgraafikus märgitud päevadel ja tundidel.

2.2. Registreerumine peab toimuma mitte varem kui 15 minutit enne tunni algust ja lahkuma riietusruumist mitte hiljem kui 15 minutit pärast tunni lõppu.

2.3. Õpilane ei tohi osaleda tunnis, kui ta hilineb rohkem kui 15 minutit. Vahelejäänud tunde ei hüvitata.

2.4. Esindaja peab teatama Spordiklubi BARS treenerile, et ta soovib minna basseini riietusruumi ja aidata lapsel riideid vahetada (või muul põhjusel).

2.5. Lapse esindaja ei saa viibida tunnis ega oodata last riietusruumis.

3. Õpilane on kohustatud:

3.1. Kaasa võtta kõik basseinitarvikud: ujumisriietus, müts, ujumisprillid, sussid, rätik, seep, käsn.

3.2. Järgida isikliku hügieeni reegleid: olla basseinis vahetusjalatsitega, käia duši all enne ja pärast tunde ilma ujumisriieteta.

3.3. Hügieenitarbeid ja ujumistarvikuid kanda riietusruumi ainult kile- või väikekottides, et tagada individuaalse riietuskapi mahutavus.

3.4. Hügieenitarbed peaksid olema ainult purunemiskindlates mahutites (plastik, polüetüleen jne).

3.5. Anda basseinipersonalile võimalus kontrollida sobivate hügieenitarvete nõuete täitmist.

3.6. Käia põhjaliku duši all 3-5 minutit (ilma ujumisriieteta käsna ja seebiga). Pärast duši kasutamist keerata kindlasti kuuma ja külma vee kraanid kinni.

3.7. Pärast tunni lõppu peab Õpilane end duši all loputama, end puhtaks pühkima, oma ujumisvahendid välja väänama ja seejärel minema riietusruumi.

3.8. Vette sisenemine ja peale treeningut sealt väljumine ainult treeneri käsul.

3.9. Teavitada treenerit tunnist enneaegsest lahkumisest.

3.10. Harjutada ainult treeneri poolt määratud radadel.

4. Basseinis viibides on keelatud:

4.1. Sisenemine vette ilma treeneri loata.

4.2. Ujumine ilma mütsideta (keskmisest pikemate juustega).

4.3. Jooksmine.

4.4. Paljajalu käimine.

4.5. Vette sisenemine närimiskummiga.

4.6. Kasutada enne ujumist kreeme ja salve.

4.7. Kasutada klaasist pakendites puhastus- ja muid vahendeid.

4.8. Hüpata tornidest ja servadest ilma treeneri loata.

4.9. Riputada või istuda lainemurdjate ja rajajagajatel.

4.10. Joosta mööda serva ja sukelduda hoo pealt vette.

4.11. Basseinis viibida alkoholi, narkootikumide või toksiliste ainete mõju all.

4.12. Kasutada tundides mobiiltelefone ja muid sidevahendeid.

4.13. Mis tahes varustust kasutada ilma treeneri loata (kõik varustus tuleb eelnevalt ohutuse tagamiseks üle kontrollida).

5. Tundide edasilükkamine:

5.1. Haigestumise korral on vajalik teavitada Spordiklubi BARS administratsiooni oma puudumise põhjusest.

5.2. Puuduvate tundide ülekandmine teise rühma on võimalik juhul, kui Õpilane/Esindaja on puudumisest ette teatanud ja kooskõlastanud administratsiooniga tundide ülekandmise.

5.3. Tundide korduskülastus toimub kahe kalendrikuu jooksul.

5.4. Eeltoodud reeglite eiramise korral on Spordiklubil bars õigus Teid ujumistrennist kõrvaldada.